Zasady współpracy

7Po uzgodnieniu warunków współpracy oraz po podpisaniu stosownej umowy  klienci biura rachunkowego Biznes Partner ograniczają swoje czynności księgowe tylko do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn:

 1. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki)
 2. przyjmowania dokumentów zakupu.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty księgowe należy zebrać razem i dostarczyć do biura rachunkowego Biznes Partner w określonym w umowie terminie. Na życzenie Klienta i za dodatkową opłatą nasze biuro odbierze od Państwa dokumenty przez firmę kurierską z którą mamy podpisaną umowę o współpracy. Biuro rachunkowe Biznes Partner na podstawie dostarczonych dokumentów sporządza  rejestry podatkowe (Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr VAT) oraz właściwe deklaracje, które następnie w ramach usługi dostarczane są do odpowiednich urzędów skarbowych. Usługi księgowe dla firm wykonujemy komputerowo w oparciu o profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie zgodne z zasadami rachunkowości oraz z wytycznymi ustawy o rachunkowości. Biuro rachunkowe Biznes Partner reprezentuje również swoich Klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy klienci biura rachunkowego Biznes Partner za zlecone usługi otrzymają fakturę VAT, która będzie kosztem uzyskania przychodu, a opłacony VAT będzie podlegał odliczeniu.

Biuro rachunkowe Biznes Partner w ramach usługi prowadzi:

 1. rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT;
 2. ewidencję i wykaz środków trwałych;
 3. ewidencję wyposażenia;
 4. karty wynagrodzeń pracowników;
 5. pełną obsługę kadrowo płacową;
 6. sporządza plany kont;
 7. generuje wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania;
 8. sporządza sprawozdania finansowe;
 9. dostarcza dokumenty do odpowiednich urzędów;
 10. obsługuje kontrole Twojej firmy;
 11. dba o transparentność Twoich finansów;
 12. zawsze służy radą i pomocą.

 Na każdym etapie współpracy zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji.